Moitos nenos e nenas están a buscar unha casa con familia


Con Acolles+ poden atopar unha familia que os acolla co cariño e a dedicación que precisan.

Quizais sexa a túa.

Sobre Acolles+: un programa de acollemento familiar especializado e con dedicación exclusiva de Aldeas Infantiles SOS

En que consiste o programa de acollida Acolles+?

Acolles+ é un proxecto de acollemento innovador, que busca familias para nenos e nenas tutelados pola Administración, que aínda non atoparon a súa familia acolledora.

O programa está dirixido a nenos e nenas con necesidades ou circunstancias especiais que lle dificultan o seu acollemento na modalidade ordinaria, grupos de irmáns priorizando que polo menos un deles sexa menor de 6 anos; nenos, nenas e adolescentes con necesidades educativas especiais; nenos, nenas e adolescentes con problemas de adaptación e/ou emocionais, ou con problemáticas físicas que requiren coidados moi específicos, entre outros.

Que tipo de familia buscamos?

Buscamos familias apaixonadas pola infancia, con capacidade de vínculo, de coidado, e con competencias parentais axeitadas.

O programa está dirixido a todo tipo de estruturas familiares, e non se require dunha formación específica.

Co fin de garantir unha dedicación exclusiva aos nenos e nenas, un adulto debe ter plena dispoñibilidade.

Como apoiamos as familias de acollida?

Neste proxecto traballamos de forma integral cos nenos e nenas e coas súas familias de orixe e de acollida.

Dende Aldeas Infantiles SOS ofrecémoslles apoio e seguimento ás familias de acollida, así como formación tanto inicial como continua.

Dada a dedicación exclusiva que precisan estes nenos e nenas, existe unha contraprestación económica para as familias de acollida, vinculada a unha relación contractual con Aldeas Infantiles SOS.

Ti podes dar unha oportunidade a nenos, nenas e adolescentes

Ofrecémoslles a nenos, nenas e adolescentes privados do coidado parental unha alternativa de coidados dende unha familia que lles proporcione un fogar seguro e estable mentres o precisen. Co teu afecto e dedicación, axudaralos a reparar o seu dano e a construír unha identidades positiva.

Cales son os pasos para
ser familia Acolles+
?

FORMULARIO WEB

Como primeiro paso, enche o formulario desta web. Así poderemos coñecer mellor a túa familia: cantos sodes na casa e a vosa situación actual. Levarache apenas 3 minutos.

CHAMADA TELEFÓNICA

Unha vez recibido o formulario, contactaremos contigo para convidarte a participar nunha sesión informativa presencial, na que poderás afondar en tódolos aspectos do acollemento.

PROCESO DE VALORACIÓN

Tras o encontro informativo, iniciarase un proceso de valoración, no que se analizan as competencias parentais e a motivación cara ao acollemento de cada familia.

Fai agora a túa solicitude no programa Acolles+

  Para empezar, permítenos conocerte un poco...

  Nombre*

  Apellidos*

  Año de nacimiento*

  CP*

  CCAA*

  Correo electrónico*

  DNI*

  Teléfono*

  Cómo nos has conocido

  Cuéntanos algo más sobre ti y tu familia

  Tipo de familia

  Nº Integrantes de la familia

  Nº de hijos de la unidad familiar

  Situación laboral actual

  Formación académica

   

  Háblanos de tu situación actual

  ¿Cuántos niños y/o niñas (pertenecientes a una misma familia) crees que podrías llegar a acoger en tu casa?

  ¿Quiénes convivís en el domicilio familiar? Incluye a todas las personas que viven en tu casa.

  Os campos marcados con asterisco (*) son obrigatorios.